preklady youtube facebook rss
CVČ Lipt. Mikuláš
Centrum voľného času
pre deti a mládež  Liptovský Mikuláš

  Pracovníci

Interní pracovníci:

Vedúci zamestnanci
Riaditeľ CVČ: PhDr. Roman Králik
Pedagogickí zamestnanci
Ing. Imelda Kollárová
Mgr. Ľuboš Maliňák
Mgr. Tibor Pelach
PaedDr. Tatiana Sukhomlinová
Mgr. Sylvia Motýľová
Ján Bella
Mgr. Silvia Hrebíková
Mgr. Zuzana Kuběnová
Nepedagogickí zamestnanci
Ekonomicko-hospodársky pracovník: Ing. Elena Brezanská
Upratovačka: Anna Révajová
Externí spolupracovníci:

Okrem interných pracovníkov, s CVČ LM spolupracuje určitý počet externých spolupracovníkov. Rozsah ich činnosti sa mení v závislosti od dopytu po krúžkoch.

Pracovníci vedúci šachovú školu sa prezentujú vlastnou webovou stránkou www.lss.chess.sk.

Pracovníci vedúci folklórny súbor Ďumbier majú webovú stránku www.dfsdumbier.sk.

Pracovníci vedúci kurzy spoločenských tancov majú webovú stránku www.tsmaestro.sk.

Pracovníci vedúci kurz atletiky majú webovú podstránku www.cvclm.edu.sk/atletika.html.

Rada Centra voľného času 2015 - 2019

Ing. Miroslav Motýľ - predseda
Soňa Čupková
Karol Szekely
Mgr. Zuzana Kuběnová
Mgr. Tibor Pelach
Anna Révajová
Mgr. Monika Maliňáková
Mgr. Marcela Paukovčeková
Bc.Marian Karim
Miroslav Burgel
MUDr.Marta Voštináková


 O nás
 Kontakt
 Aktivity
 Odkazy

 © artVRBO 2010