preklady youtube facebook rss
CVČ Lipt. Mikuláš
Centrum voľného času
pre deti a mládež  Liptovský Mikuláš

  Dokumenty

Zmluvy 2017
Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010

Faktúry 2017 (PDF)
Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010

Objednávky 2017 (súhrn v PDF)
Poplatky za krúžky 2017 (PDF)
Poplatky za tábory 2017 (PDF)Poverovací dekrét na organizovanie súťaží pre r. 2017 (JPG)

Správa o činnosti rozpočtovej organizácie CVČ LM za rok 2015-2016 (PDF)

Organizačný poriadok (PDF)

Školský poriadok (PDF)

Pracovný poriadok pre zamestnancov (PDF)

Štatút (PDF)

Plán práce 2016_17 (PDF)

Plán minokrúžkovej činnosti 2015_16 (docx)

Kolektívna zmluva (PDF)

Sociálny fond (PDF)

Správa o hospodárení za r. 2016 (PDF)

 


 O nás
 Kontakt
 Aktivity
 Odkazy

 © artVRBO 2010