preklady youtube facebook rss
CVČ Lipt. Mikuláš
Centrum voľného času
pre deti a mládež  Liptovský Mikuláš

  Tábory

Letné prímestské tábory 2017

V zmysle platnej legislatívy školského zákona č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o Centre voľného času (CVČ), CVČ Liptovský Mikuláš organizuje pre deti a mládež prázdninovú letnú činnosť formou detských prímestských táborov.
Prihlásenie Vášho dieťaťa považujeme za uzavreté až po uhradení poplatku 45,- € na účet CVČ L.Mikuláš IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 (do poznámky uviesť názov tábora a meno a priezvisko dieťaťa)

Júl 2017

3.-7.-VII " Liptáčik" - v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 - vedúci vychovávateľ tábora Ján Bella obsadené propozície

3.-7.-VII "Túlavé topánky"- v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 - vedúci vychovávateľ tábora Mgr.Alena Siváková obsadené propozície

3-7.-VII "Podbrezáčik 1" - v CVČ Podbreziny ul Žiarska - vedúci vychovávateľ tábora Mgr.Sylvia Motýľová PT je uzavretý propozície

3.-7.-VII „Bakalárik“ - Žilinská univerzita inštitút A.Stodolu L.Mikuláš- vedúci vychovávateľ tábora PaedDr.Tatiana Sukhomlinová obsadené

10-14.VII "Pohoďáčik" - v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 - vedúci vychovávateľ tábora Ing Imelda Kollárová obsadené propozície

17-21.VII “Kvietok” - v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 - vedúci vychovávateľ tábora Mgr.Zuzana Kubĕnová obsadené propozície

24-28.VII "Turista" - v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 - vedúci vychovávateľ tábora Mgr.Ľuboš Maliňák obsadené propozície

August 2017

31.VII - 4.VIII "Relaxáčik "- v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 - vedúci vychovávateľ tábora Mgr.Tibor Pelach obsadené

propozície

7.-11.VIII "Šporťáčik" - v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 - vedúci vychovávateľ tábora PhDr.Roman Králik obsadené propozície

14.-18.VIII "Podbrezáčik 1" - sa presunul pre veľký záujem na termín 3-7.7.2017

21.-25.VIII "Podbrezáčik 2" - v CVČ Podbreziny ul Žiarska - vedúci vychovávateľ tábora Mgr.Sylvia Motýľová propozície


 O nás
 Kontakt
 Aktivity
 Odkazy

 © artVRBO 2010