preklady youtube facebook rss
CVČ Lipt. Mikuláš
Centrum voľného času
pre deti a mládež  Liptovský Mikuláš

 Úvodná stránka
Aktuality:
Meniny má:  
, zajtra:

Zriaďovateľom CVČ L.Mikuláš je mesto L.Mikuláš, ktoré dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli obce:
v roku 2016: Beňadiková, Bobrovec,Dúbrava,Galovany,Jakubovany,Kráľová Lehota, L.Ondrej,L.Sielnica,Lazisko,Lubeľa, Podtúreň, S.Kríž, L.Teplá, Uhorská Ves, V.Poruba,Vlachy...ĎAKUJEME
v roku 2017: Beňadiková, Bobrovec,Dúbrava,Galovany,Kráľová Lehota, L.Ondrej,L.Sielnica,Lubeľa, Podtureň, S.Kríž, Uhorská Ves, V.Poruba,Vlachy, Smrečany, Malatíny, L.Trnovec....ĎAKUJEME

Napísali o nás

Napísali o nás v časopise Tokyo na 4. a 5. strane: Časopis Tokyo č.2; 23.ročník (PDF)

Centrum voľného času v zmysle poverenia ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskou asociáciou športu na školách organizovalo v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu základných a stredných škôl a stolnom tenise základných škôl a florbale žiačok základných škôlPonuku letných prímestských táborov 2017 nájdete: Aktivity- TáboryMIMOKRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ CVČ

jún 2017

1.6. "65. výročie činnosti Centra voľného času" vystúpenie členov krúžkov CVČ o 16.00 hod. na námestí Osloboditeľov Liptovský Mikuláš pozvanka  65. vyrocie zalozenia CVC.pdf
6.6. športová súťaž pre materské školy v CVČ o 9.00
13.6. Škola roka 2016/17 v CVČ
16.6. UKONČENIE KRÚZKOVEJ ČINNOSTI CVČ - príprava letných prímestských táborov CVČ
20.6. Beh olympijského dňa - nám Osloboditeľov L.Mikuláš propozície

máj 2017

2.5. OK v atletike stredných škôl na štadióne G.M.M.Hodžu
4.5. OK v malom futbale mladších žiačok
5.5. OK v malom futbale mladších žiakov
9.5. OK v malom futbale najmladších žiakov a žiačok
11.5. dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne ""
12.5. Štúrov Zvolen - literárna súťaž v CVČ ""
školské majstrovstvá Slovenska vo florbale žiačok základných škôl 16-17.5. 2017
19.5. Slávik Slovenska - spevácka súťaž v CVČ ""
19.5. OK vo vybíjanej na ZŠ J.Kráľa ""
18.5. OK v malom futbale starších žiačok - ZŠ Okoličianska ""
19.5. OK v malom futbale starších žiakov - ZŠ Okoličianska ""
23.5. exkurzia do ZOO Zlín ""
25.5. OK v biológii kat. F
26.5. OK v atletike základných škôl na štadióne G.M.M.Hodžu

apríl 2017

1.4. Talent šachový turnaj v CVČ
3.4. Okresné kolo Hviezdoslavo Kubín základných škôl od 7.30 –13.00 hod. v CVČ
4.4. Okresné kolo matematickej olympiády 6 - 8. ročníkov základných škôl od 7.30 –13.00 hod. veľká sála msú L.Mikuláš
4.4. Okresné kolo Hviezdoslavo Kubín stredných škôl od 7.30 –13.00 hod. v CVČ
6.4. OK vo futbale stredných škôl
6.4 OK v gymnastike základných škôl
7.4 OK v gymnastike základných škôl
11.4 OK v gymnastike základných škôl
25.4. OK v biológii základných škôl kat. D
25.4. KK vo volejbale stredných škôl - študentky
27.4. Plenárne zasadnutie združenia rodičov a priateľov CVČ o 17.00 v CVČ

marec 2017

6.3. Okresné kolo vo volejbale SŠ - žiaci
7.3. Okresné kolo vo volejbale SŠ - žiačky
15.3. Okresné kolo Pytagoriády základných škôl dňa od 7.30 –13.00 hod.
16.3. Okresné kolo Fyzika základných škôl od 7.30 –13.00 hod.
21.3. Okresné kolo vo volejbale ZŠ - žiaci
22.3. Okresné kolo vo volejbale ZŠ - žiačky
24.3. Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠfebruár 2017

7.2.2017 Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl od 7.30-13.00 hod.
8.2. Okresné kolo v basketbale ZŠ - žiačky
10.2. Okresné kolo v basketbale ZŠ - žiaci
14.2. Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl od 7.30 –13.00 hod.
16.2. Okresné kolo v basketbale SŠ - žiačky
16.2. Okresná predmetová olympiáda v biológii kat. C
17.2. Okresné kolo v basketbale SŠ - žiaci
25.2. Talent šachový turnaj v CVČ

január 2017

17.1.2017 olympiáda v anglickom jazyku OK ZŠ propozície (doc)
18.1.2017 olympiáda v anglickom jazyku OK SŠ propozície (doc)
19.1.2017 olympiáda v nemeckom jazyku OK ZŠ propozície (doc)
24.1.2017 Okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníkov základných škôl od 7.30 –13.00 hod.
december 2016

2.12. OK v stolnom tenise ZŠ chlapci v telocvični ZŠ A.Stodolu
3.12. Talent šachový turnaj
4.12. šachová liga v CVČ Podbreziny
10.12. šachová liga v CVČ Podbreziny
11.12. šachová liga v CVČ Podbreziny
14.12. vianočné atletické preteky v skoku do výšky
20.12. vianočné plavecké pretekynovember 2016

4.11.2016 (piatok) - OK futsal stredných škôl v telocvični SZŠ
5.11.2016 (sobota) - Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne
6.11.2016 (nedeľa) - CVČ vystúpenie v DK L.Mikiuláš
7.11.2016 (pondelok) - OK Florbal SŠ Dievčatá v telocvični SZŠ
7.11.2016 (pondelok) - OK viacboj všestrannosti mestská plaváreň
8.11.2016 (utorok) - OK Florbal SŠ CHlapci v telocvični SZŠ
9.11.2016 (streda) - OK bedminton ZŠ Dievčatá- JDM L.Hrádok
10.11.2016 (štvrtok) - OK Florbal ZŠ Dievčatá v ZŠ J.Kráľa
11.11.2016 (piatok) - OK Florbal ZŠ CHlapci v ZŠ J.Kráľa
12.11.2016 (sobota) - Talent šach
15.11.2016 (!! o mesiac skôr ako obvykle) 9. ročník obvodového kola v Slovenskom jazyku a literatúre pre školský rok 2016/2017 propozície (doc) prihláška (rtf)
15.11.2016 (utorok) - OK bedminton ZŠ chlapci v ZŠ Bobrovec
16.11.2016 (streda) - OK Astrostop (astronomická súťaž)
16.11.2016 (streda) - OK stolný tenis stredné školy GMMH
18.11.2016 (piatok) - OK bedminton stredné školy v telocvični SZŠ
20.11.2016 (nedeľa) - Šach liga
25.11.2016 (piatok) - OK stolný tenis ZŠ D - GMMH
30.11.2016 (streda) - Šaliansky Maťko v CVČoktóber 2016

4.10.2016 školské krajské kolo- cezpoľný beh ZŠ a SŠ
7.10.2016 mestská olympiáda - CVČ zabezpečuje atletiku
13-14.10.2016 okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina
15.10.2016 polmaratón - bežecké atletické preteky
25.10.2016 školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu v CVČLM propozícieseptember 2016

27.9.2016 školské okresné kolo- cezpoľný beh ZŠ a SŠ
30.9.2016 Deň chôdze - hore Váhom dolu VáhomOrganizácia šk. roka 2016/17

• Školský rok 2016/2017 sa začína 5.septembra 2016
• Činnosť v CVČ sa začína 12.septembra 2016 (pondelok)
• Zápis do krúžkov bude prebiehať priebežne počas celého školského roka, prihláškou
• Činnosť v CVČ končí v druhom polroku 20.júna 2017, počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú ...činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti
• Je možné sa prihlásiť na viac krúžkov.
• Poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €
(Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú od 5 rokov....ročník narodenia 2010)
Forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu 8109506001/5600 PRIMA BANKA, do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.
• Poplatok za 1 záujmový krúžok od 1.1.2012 aj pre starších

Forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu PRIMA BANKA SK93 5600 0000 0081 0950 6001, do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku. Začiatok krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš je 21. septembra 2015

kruzky O nás
 Kontakt
 Aktivity
 Odkazy
 Facebook
 © artVRBO 2010