preklady youtube facebook rss
CVČ Lipt. Mikuláš
Centrum voľného času
pre deti a mládež  Liptovský Mikuláš

 Úvodná stránka
Aktuality:
Meniny má:  
, zajtra:

Zápis do krúžkov na šk. rok 2016/17

prebieha priebežne počas celého mesiaca september Vzdelávacie poukazy slúžia na finančné vykrytie krúžkovej činnosti v Centre voľného času - dostávajú ich žiaci začiatkom septembra v škole, zákonný zástupca rozhodne komu ich poskytne na krúžkovú činnosť. Treba ich odovzdať do 23.9.2016 v CVČ. Začiatok krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš je 12. septembra 2016
Prihláška tu  (doc)

Centrum voľného času bolo poverené ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskou asociáciou športu na školách organizovať školské majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise základných škôl 28-29.3.2017 propozície

Centrum voľného času bolo poverené ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskou asociáciou športu na školách organizovať školské majstrovstvá Slovenska vo florbale žiačok základných škôl 9 -10.5. 2017 propozície


kalendár 2017

január - apríl 2017

17.1.2017 olympiáda v anglickom jazyku OK ZŠ propozície (doc)
18.1.2017 olympiáda v anglickom jazyku OK SŠ propozície (doc)
19.1.2017 olympiáda v nemeckom jazyku OK ZŠ propozície (doc)
Okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníkov základných škôl dňa 24.1.2017 od 7.30 –13.00 hod.
Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl dňa 7.2.2017 od 7.30-13.00 hod.
Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl dňa 14.2.2017 od 7.30 –13.00 hod.
Okresné kolo Pytagoriády základných škôl dňa 15.3.2017 od 7.30 –13.00 hod.
Okresné kolo matematickej olympiády 6 - 8. ročníkov základných škôl dňa 4.4.2017 od 7.30 –13.00 hod.december 2016

2.12. OK v stolnom tenise ZŠ chlapci v telocvični ZŠ A.Stodolu
3.12. Talent šachový turnaj
4.12. šachová liga v CVČ Podbreziny
10.12. šachová liga v CVČ Podbreziny
11.12. šachová liga v CVČ Podbreziny
14.12. vianočné atletické preteky v skoku do výšky
20.12. vianočné plavecké pretekynovember 2016

4.11.2016 (piatok) - OK futsal stredných škôl v telocvični SZŠ
5.11.2016 (sobota) - Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne
6.11.2016 (nedeľa) - CVČ vystúpenie v DK L.Mikiuláš
7.11.2016 (pondelok) - OK Florbal SŠ Dievčatá v telocvični SZŠ
7.11.2016 (pondelok) - OK viacboj všestrannosti mestská plaváreň
8.11.2016 (utorok) - OK Florbal SŠ CHlapci v telocvični SZŠ
9.11.2016 (streda) - OK bedminton ZŠ Dievčatá- JDM L.Hrádok
10.11.2016 (štvrtok) - OK Florbal ZŠ Dievčatá v ZŠ J.Kráľa
11.11.2016 (piatok) - OK Florbal ZŠ CHlapci v ZŠ J.Kráľa
12.11.2016 (sobota) - Talent šach
15.11.2016 (!! o mesiac skôr ako obvykle) 9. ročník obvodového kola v Slovenskom jazyku a literatúre pre školský rok 2016/2017 propozície (doc) prihláška (rtf)
15.11.2016 (utorok) - OK bedminton ZŠ chlapci v ZŠ Bobrovec
16.11.2016 (streda) - OK Astrostop (astronomická súťaž)
16.11.2016 (streda) - OK stolný tenis stredné školy GMMH
18.11.2016 (piatok) - OK bedminton stredné školy v telocvični SZŠ
20.11.2016 (nedeľa) - Šach liga
25.11.2016 (piatok) - OK stolný tenis ZŠ D - GMMH
30.11.2016 (streda) - Šaliansky Maťko v CVČoktóber 2016

4.10.2016 školské krajské kolo- cezpoľný beh ZŠ a SŠ
7.10.2016 mestská olympiáda - CVČ zabezpečuje atletiku
13-14.10.2016 okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina
15.10.2016 polmaratón - bežecké atletické preteky
25.10.2016 školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu v CVČLM propozícieseptember 2016

27.9.2016 školské okresné kolo- cezpoľný beh ZŠ a SŠ
30.9.2016 Deň chôdze - hore Váhom dolu VáhomOrganizácia šk. roka 2016/17

• Školský rok 2016/2017 sa začína 5.septembra 2016
• Činnosť v CVČ sa začína 12.septembra 2016 (pondelok)
• Zápis do krúžkov bude prebiehať priebežne počas celého školského roka, prihláškou
• Činnosť v CVČ končí v druhom polroku 20.júna 2017, počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú ...činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti
• Je možné sa prihlásiť na viac krúžkov.
• Poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €
(Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú od 5 rokov....ročník narodenia 2010)
Forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu 8109506001/5600 PRIMA BANKA, do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.
• Poplatok za 1 záujmový krúžok od 1.1.2012 aj pre starších

Forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu 8109506001/5600 PRIMA BANKA, do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku. Začiatok krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš je 21. septembra 2015

kruzky O nás
 Kontakt
 Aktivity
 Odkazy
 Facebook
 © artVRBO 2010