preklady youtube facebook rss
CVČ Lipt. Mikuláš
Centrum voľného času
pre deti a mládež  Liptovský Mikuláš

 Úvodná stránka
Aktuality:
Meniny má:  
, zajtra:

aktualizované 13.12.2017 prejdite na novú stránku www.cvclm.sk
Zriaďovateľom CVČ L.Mikuláš je mesto L.Mikuláš, ktoré dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli obce:
v roku 2016: Beňadiková, Bobrovec,Dúbrava,Galovany,Jakubovany,Kráľová Lehota, L.Ondrej,L.Sielnica,Lazisko,Lubeľa, Podtúreň, S.Kríž, L.Teplá, Uhorská Ves, V.Poruba,Vlachy...ĎAKUJEME
v roku 2017: Beňadiková, Bobrovec,Demänovská dolina, Galovany, Gôtovany, Hybe, Jakubovany, Konská, Kráľová Lehota, L.Ondrej,L.Sielnica, L.Trnovec, Lubeľa, Lazisko, Malatíny, Podtureň, Svätý Kríž, Uhorská Ves, Veterná Poruba, Vlachy, Smrečany, ....ĎAKUJEME

Napísali o nás

Napísali o nás v časopise Tokyo na 4. a 5. strane: Časopis Tokyo č.2; 23.ročník (PDF)

Centrum voľného času v zmysle poverenia ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskou asociáciou športu na školách organizovalo v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu základných a stredných škôl a stolnom tenise základných škôl a florbale žiačok základných škôl...... aktualizované 13.12.2017 prejdite na novú stránku www.cvclm.sk .

Organizácia školského roka 2017/2018  zápis do krúžkov sa začína 4. septembra 2017 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov,Prihláška tu  (doc)     
 vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail dm@cvclm.edu.sk
 poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €
 krúžky v CVČ sú od 5 rokov....ročník narodenia 2012....nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov,
 forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu 8109506001/5600 PRIMA BANKA, IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku
 krúžková činnosť v CVČ sa začína 18. septembra 2017 (pondelok), Rozvrh krúžkov 2017/18 (doc)       na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine),
  počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 15. júna 2018 .
 letná činnosť začína prvý júlový týždeň 2018, ponuka bude zverejnená v mesiaci apríl/máj 2018
 zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme priebežne dopĺňať na www.cvclm.edu.sk,


kruzky

dopĺňame ponuku krúžkov:
KRASOKORČUĽOVANIE v JL aréna
SOKOLIARSKY,CHOVATEL EXOTICKÝCH ZVIERAT v ZOOKONTAKT
Krúžok atletika je od 2.11.2017 v telocvični podľa rozvrhu


PLÁN MIMOKRÚŽKOVEJ ČINNOSTI CVČ pre šk. rok 2017/18

september 2017

26.9.2017 školské okresné kolo- cezpoľný beh ZŠ a SŠ
13-13.9. 2017 účasť detí z krúžku CVČ atletika na družobnom podujatí mesta LM Opava, Mgr.Pelach a Mgr.Maliňák
19.-22.9. 2017 účasť detí z krúžku CVČ atletika na družobnom podujatí mesta LM v Poľsku, PhDr.Králik


október 2017

1.10.207 účasť detí krúžku atletika na pretekoch v Dubnici
5.10.2017 o 16.00 zasadnutie Rady CVČ v riaditeľni CVČ
6.10.2017 Deň chôdze - hore Váhom dolu Váhom
6.10.2017 okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina
6.10. okresné kolo v atletike stredných škôl
7.10. 2017 Talent šachový turnaj
10.10.2017 školské krajské kolo- cezpoľný beh ZŠ a SŠ
11.10. malá ZOO v CVČ prednáška
14.10.2017 polmaratón - bežecké atletické preteky
26.10.2017 „POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA“ vedomostná súťaž pre ZŠ miesto konania Akadémia ozbrojených síl


november 2017

3.11 OK bedminton SŠ
4.11.2017 Talent šachový turnaj
7.11. kvalifikácia na školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu stredných škôl ISF
9 a 10.11.2017 OK florbal
11.11.2017 Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne
13 a 17.11.2017 viacboj všestrannosti
15.11.2017 OK v šachu ZŠ a SŠ
16.11.2017 OK stolný tenis stredné školy GMMH
21.11.2017 OK futsal stredných škôl v telocvični SZŠ
25.11.2017 preteky CVČ LM-CVČ Zvolen v modernej gymnastike, Sokolovňa
Talent šach
OK bedminton ZŠ chlapci v ZŠ Bobrovec
Šach liga
23.11.2017 OK stolný tenis ZŠ D - GMMH
21.11.2017 regionálne kolo futsal stredných škôl v telocvični SZŠ
29.11.2017 OK predmetová olympiáda - slovenský jazyk v cvč propozície  (doc)   


december 2017

1.12.2017 OK Astrostop (astronomická súťaž)
1.12. OK astrostop a OK st. tenis 2.12.2017 Talent šachový turnaj
13.12.2017 Šaliansky Maťko v CVČ
19.12. vianočné plavecké preteky pre základné a stredné školy
20.12. vianočná atletická latka - súťaž v skoku do výšky
27.12. vianočný šachový turnaj v CVČ L.Mikuláš
január 2018

17-18.1.2018 OK predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk pre stredné školy v cvč propozície  (doc)   viac (ZIP)
16.1 a 18.1.2018 OK predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk základné školy v cvč propozície  (doc)   viac (ZIP)
24.1.2018 Okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníkov základných škôl Msú LM od 7.30 –13.00 hod.

27.1. Talent šachový turnaj v CVČ

február 2018

6.2. Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl MsúLM od 7.30-13.00 hod.
Okresné kolo v basketbale ZŠ - žiačky
Okresné kolo v basketbale ZŠ - žiaci
15.2. Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl Msú od 7.30 –13.00 hod.
Okresné kolo v basketbale SŠ - žiačky
Okresná predmetová olympiáda v biológii kat. C
Okresné kolo v basketbale SŠ - žiaci
Talent šachový turnaj v CVČ

marec 2018

Okresné kolo vo volejbale SŠ - žiaci
Okresné kolo vo volejbale SŠ - žiačky
13.3. Okresné kolo Pytagoriády základných škôl dňa MsúLM od 7.30 –13.00 hod.
16.3. Okresné kolo Fyzika základných škôl v CVČ od 7.30 –13.00 hod.
Okresné kolo vo volejbale ZŠ - žiaci
Okresné kolo vo volejbale ZŠ - žiačky
Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠapríl 2018

Talent šachový turnaj v CVČ
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín základných škôl od 7.30 –13.00 hod. v CVČ
17.4. Okresné kolo matematickej olympiády 6 - 8. ročníkov základných škôl od 7.30 –13.00 hod. veľká sála msú L.Mikuláš
Okresné kolo Hviezdoslavo Kubín stredných škôl od 7.30 –13.00 hod. v CVČ
OK vo futbale stredných škôl
OK v gymnastike základných škôl
OK v gymnastike základných škôl
OK v gymnastike základných škôl
10-11.4. M-SR v bedmintone v Liptov aréne
OK v biológii základných škôl kat. D
KK vo volejbale stredných škôl - študentky


máj 2018

OK v malom futbale mladších žiačok
OK v malom futbale mladších žiakov
OK v malom futbale najmladších žiakov a žiačok
dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne ""
Štúrov Zvolen - literárna súťaž v CVČ ""
Slávik Slovenska - spevácka súťaž v CVČ ""
OK vo vybíjanej na ZŠ J.Kráľa ""
OK v malom futbale starších žiačok - ZŠ Okoličianska ""
. OK v malom futbale starších žiakov - ZŠ Okoličianska ""
OK v biológii kat. F
OK v atletike základných škôl na štadióne G.M.M.Hodžu


jún 2018

športová súťaž pre materské školy v CVČ o 9.00
15.6. vyhlásenie súťaže v školských a predmetových súťažiach Škola roka 2017/18 v CVČ
15.6. UKONČENIE KRÚZKOVEJ ČINNOSTI CVČ - príprava letných prímestských táborov CVČ
26.6. Beh olympijského dňa - nám Osloboditeľov L.Mikuláš

júl - august 2018 letná činnosť v CVČ -prímestské letné tábory (program zverejníme koncom apríla 2018 )Organizácia šk. roka 2018/19

• Školský rok 2018/2019 sa začína 3.septembra 2018
• Činnosť v CVČ sa začína 17.septembra 2018 (pondelok)
• Zápis do krúžkov bude prebiehať priebežne počas celého školského roka, prihláškou
• Činnosť v CVČ končí v druhom polroku 15.júna 2019, počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú ...činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti
• Je možné sa prihlásiť na viac krúžkov.
• Poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €
(Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú od 5 rokov....ročník narodenia 2013)
Forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením na č. účtu 8109506001/5600 PRIMA BANKA, SK93 5600 0000 0081 0950 6001 do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.


kruzky O nás
 Kontakt
 Aktivity
 Odkazy
 Facebook
 © artVRBO 2010